INSTRUCŢIUNI DE REDACTARE A LUCRĂRII ŞTIINŢIFICE

INSTRUCŢIUNI DE REDACTARE A LUCRĂRII ŞTIINŢIFICE

Dacă acceptă să-şi publice lucrările, cercetările în materialele conferinței, autorii vor respecta următoarele cerințe de terhnoredactare :

Limbile acceptate: română, rusă, engleză

Numărul maxim de pagini per lucrare: 18 pagini (lucrarea va conține un număr par de pagini, de ex. 2, 4, 6, 8, 10, 18 maximum)

Read more ...

REQUIREMENTS FOR PAPER SUBMISSION

REQUIREMENTS FOR PAPER SUBMISSION

If the authors agree to publish their papers or researches in the Conference Materials, the authors shall meet the following requirements:

Accepted languages: Romanian, Russian, English 

Read more ...