INSTRUCŢIUNI DE REDACTARE A LUCRĂRII ŞTIINŢIFICE

INSTRUCŢIUNI DE REDACTARE A LUCRĂRII ŞTIINŢIFICE

Dacă acceptă să-şi publice lucrările, cercetările în materialele conferinței, autorii vor respecta următoarele cerințe de terhnoredactare :

Limbile acceptate: română, rusă, engleză

Numărul maxim de pagini per lucrare: 18 pagini (lucrarea va conține un număr par de pagini, de ex. 2, 4, 6, 8, 10, 18 maximum)

 

Format: Microsoft Word, A4, margini: sus – 2,0 cm, jos – 2,0 cm, stânga – 2,0 cm, dreapta – 2,0 cm

FONT: Times New Roman – 12 pt

Interval între rânduri: 1,0

CONŢINUTUL LUCRĂRII

 1. Titlul lucrării

Titlul în limba engleză: editat cu majuscule (Times New Roman 14pt, bold, centrat) 1 rând liber dedesubt

Titlul în limba română/rusă/: editat cu majuscule (Times New Roman 12pt, bold, centrat) 1 rând liber dedesubt

 1. Nume, Prenume (Times New Roman 12pt, aliniere pe dreapta, bold) + 1 rând liber dedesubt (în cazul autorilor multipli, rândul liber se va introduce doar după numele ultimului autor)
 2. Date obligatorii despre autor, sub forma unei note de subsol, de la numele de familie al autorului: gradul științific + afiliere (Instituția, adresa juridică a instituției, date de contact: telefon, fax, web page) + e-mail autor. Textul italic, Times New Roman 10pt
 3. Abstract (în limba engleză): prezentarea succintă a lucrării, până la 100 - 500 cuvinte.

Rezumatul va conține: actualitate, scop, metode de cercetare, rezultate (paragraf 1,27, Times New Roman 10pt, italic)

 1. Key words (în limba engleză): maximum 10 cuvinte / expresii, în ordine alfabetică, Times New Roman 10pt, Italic + 1 rând liber dedesubt
 2. JEL CLASIFICATION (vezi aici http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php ): maximum 5 coduri, Times New Roman 10pt + 1 rând liber dedesubt
 3. Textul lucrării: paragraf 1,27, Times New Roman 12pt, interval între rânduri 1,0
 4. Referințe bibliografice în text: între paranteze pătrate  + numele  autorului + anul

publicării + pagina (exemplu: [Popescu N., 1970] sau [MacLeod & Richards, 2003, p. 291]

 1. Titlurile capitolelor: numerotate, centrate, Times New Roman 12pt, bold + 1 rând liber deasupra

Titlurile subcapitolelor: numerotate, paragraf 1,27, Times New Roman 12pt, bold, Italic + 1 rând liber deasupra

 1. Tabele.

Titlul tabelului:  Tabelul  + numărul de ordine,  centrat,  Times  New  Roman  11pt,  bold,  Italic + denumirea tabelului, Times New Roman 11pt

Conținutul tabelului: Times New Roman 10pt + text aliniat stânga + cifre centrate

Sursa tabelului (dedesubtul tabelului): Sursa, centrat, Times New Roman 10pt, Italic + denumirea sursei, Times New Roman 10pt

Atenție! Nu se admit tabele scanate.

 1. Figuri, grafice, imagini, desene

Titlul figurii, graficului, imaginii, desenului + numărul de ordine, centrat, Times New Roman 11pt, bold, Italic + denumire, Times New Roman 11pt

Sursa (dedesubtul figurii etc.): Sursa, centrat, Times New Roman 10pt, Italic + denumirea sursei, Times New Roman 10pt

 1. Ecuaţii, formule şi simboluri

Ecuaţiile, formulele şi simbolurile vor fi centrate pe pagină. Acestea vor fi numerotate consecutiv. Se va folosi Sistemul Internaţional de Numerotare Arabic, înainte şi după fiecare ecuație/formulă/simbol se va lăsa câte un interval.

 1. CONCLUZIE

Concluziile vor reflecta opiniile autorilor asupra problemelor și rezultatelor prezentate.

 1. BIBLIOGRAFIE (la sfârșitul lucrării, înainte de anexe): numele autorului (primul autor), inițiala prenumelui, titlul lucrării, editura, anul, paginile. (Times New Roman, 10 pt).

 

NOTĂ: Trimiterile vor fi numerotate în text conform ordinii înscrise în bibliografie.

TAXE

 • NU SE PERCEP TAXE DE PARTICIPARE

IMPORTANT

 

 1. Lucrările care nu vor respecta cerințele tehnice şi care vor depăși termenele menționate, nu vor fi publicate.