Principala

Departamentul Teorie și Politici Economice al Academiei de Studii Economice din Moldova în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova și cu Academia de Studii Economice din București anunță desfășurarea Conferinței Internaționale Științifico - Practice:

Departamentul Teorie și Politici Economice al  Academiei de Studii Economice din Moldova în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova și cu Academia de Studii Economice din București anunță desfășurarea Conferinței Internaționale Științifico - Practice:

SECURITATE ECONOMICĂ ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE

evenimentul se va desfăşura on – line pe 11 decembrie 2020

Scopul conferinței:

abordarea aspectelor științifico-practice ale securității economice, prin implicarea mediul academic, a reprezentanților din economia reală și a instituțiilor publice din Moldova, România, Ucraina, Rusia, Bulgaria, Polonia, Belarus, Armenia, Azerbaidjan.

Argumentarea evenimentului științific:

Amplificarea proceselor de globalizare, tehnologizare, digitalizare a existenței umane, afectează societatea nu doar din perspectiva dezvoltării social-economic, dar și din cea a securității economice a individului, businessului și chiar a economie naționale.

Organizatorii conferinței își propun să convoace în dezbateri științifico-practice reprezentanți ai mediului academic, a businessului și a instituțiilor publice, pentru a scoate în evidență pericolele existente pentru securitatea economică și căile lor de depășire.

În cadrul conferinței pot fi propuse spre discuție tematici din domeniul științelor sociale (economie, jurisprudență, comunicare, sociologie, științe politice, militare etc.) și tehnologii ale informației, care vor fi înscrise în una dintre cele patru secţiuni de lucru:

Secțiunea I. Securitatea economică națională

Secțiunea II. Securitatea economică a businessului

Secțiunea III. Securitatea economică a individului

Secțiunea IV. Securitatea informațională

 

Tematici recomandate pentru discuții în cadrul secțiunilor: 

 • aspecte metodologice în cercetarea problematicii securității la nivel național, de business și individual;
 • aspecte teoretice și practice ale securității financiare, informaționale, energetice, alimentare militare etc. a economiei naționale;
 • impactul schimbărilor geopolitice, tehnico-științifice, instituționale etc. asupra securității naționale;
 • impactul schimbărilor cu caracter social, informațional, politic, de mediu, tehnologic regional etc. asupra securității businessului;
 • impactul proceselor de globalizare, tehnologizare, digitalizare a economiei asupra securității individului.

Formatul conferinței:

 • 1-2 prezentări cheie per secțiune
 • prezentări adiționale
 • discuții panel

 

Limbile de lucru:

 • Română
 • Rusă
 • Engleză

 

Important: Articolele participanților vor fi publicate în Culegerea de articole a Conferinței (publicație electronică).

 

Date importante:

07.12 -  Înregistrarea online a participanților (cu indicarea tematicii și anexarea abstractului)

20.12 - Expedierea articolelor în extenso pentru publicare (pentru participanții care solicită publicarea articolelor)

Important: programul și linkul de acces către conferința online vor fi expediate participanților la adresa de email indicată în formularul de înregistrare.

 

Formular de înregistrare online -

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSev0TPCe1iDLfLHohQNxaqOjK_-ubWThGfFuvCuyTnWFkpZKw/viewform

 

Partenerii evenimentului științific: