INSTRUCŢIUNI DE REDACTARE A LUCRĂRII ŞTIINŢIFICE

INSTRUCŢIUNI DE REDACTARE A LUCRĂRII ŞTIINŢIFICE

Dacă acceptă să-şi publice lucrările, cercetările în materialele conferinței, autorii vor respecta următoarele cerințe de terhnoredactare :

Limbile acceptate: română, rusă, engleză

Numărul maxim de pagini per lucrare: 18 pagini (lucrarea va conține un număr par de pagini, de ex. 2, 4, 6, 8, 10, 18 maximum)

Citește mai departe...